Hizmetlerimiz :

İhracat işlemleri :

► İhracata konu tüm rejim kapsamı işlemlerin ve  prosedürlerin uygulanması , sonlandırılması ve takibi.
► Yabancı tır nakliye çıkış işlemlerinde özet beyan hizmeti.
► Yabancı tır işlemlerinde CMR hizmeti.
► Liman sahasında Tespit işlemlerinde refakat etme ,numune alma ,resim çekme.
► Liman sahasında iç dolum yapılması durumunda : İç dolum  refakat etme ve mühürleme yaptırarak sonlandırılması.
► Rejim esasları istinaden ayniyat işlemleri ve sonlandırılması.
► Rejim esaslarına istinaden ekspertiz hizmeti .
► Rejim esaslarına istinaden dolaşım belgelerinin tanzimi – onaylanması ve teslimi.
► Konteynerlerin ilgili limana girişi için limanlara  gümrüklerden giriş izinlerinin verilmesi ve takibi, sonlandırılması.


İthalat işlemleri :


► İthalat  işlemlerine ait tüm rejim  esasları kapsamında  işlemlerin  ve  prosedürlerin uygulanması , sonlandırılması ve  çıkış refakati yaparak tesliminin takibi.
► Serbest bölgeler ve transit ticaret uygulamaları ve hizmetlerinin sunulması.
► Gümrük Kontrolü altında alınan geçici ithalat , dahilde işleme izin belgelerinin alınması  bu kapsamda gümrüklere yatırılan teminatların çözüm ve iade işlemleri.
► Rejim esasları doğrultusunda ayniyat ve ekspertiz hizmetleri.
► Liman Tahliye hizmetinde refakat hizmeti.
► Acenta evrak alımları ,depo çözümleri , Geçici kabul izin alma, hazırlama ve kapama işlemleri, yatırılan depo teminatların iade işlemlerinin sonlandırılması.
► Taşıma hizmeti yapan partner acentalar ile daha optimize taşıma koşullarının sunulması.


Diğer hizmetlerimiz ( Danışmanlık )


► T.C Ekonomi Bakanlığından Dahilde- Hariçte İşleme İzin belgesi müracatı alımı ve bakiye takibi , kapama işlemleri ,  teminat iade hizmetleri.
► T.C Ekonomi bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi projelendirmesi , bölgesel ve sektörel teşvik çıkarılımı ,kalkınma ajas görüşmeleri , belge müracatları , çıkarılma ve revize , kapama işlemleri.
► Proje kapsamında fizibilite çalışması.
► Mevzuat danışmanlığı ,yerinde danışma ve sürekli danışmanlık hizmeti.
► Bağlayıcı tarife bilgi hizmetleri.
► Muafiyetler ve uygulamaları.
► Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti.
► Dış Ticaret Danışmanlıkları.
► Yatırım bölgelerinde şube açılışları , odalardan kapsite raporu hazırlanması ,oda kayıtlarının yapılması , sanayi sicil kayıt takibi ,Gerektiğinde ÇET belgesi için alternatif oluşturma.
► Kontrol belgesi , EPDK  ve İlgili lisasnların temini.
► TSE / Tareks ugulamaları ve işlemleri  – ihracatçılar birliği işlemleri ve uygulamalarının temini.
► Tarım il müdürlüklerince sağlık sertifika ve analiz hizmetleri ve takibi , ödemeleri.
► Devlet teşviği  ve ilgili tebliği  esasları kapsamında İBB DEN %50 ORAN  iade hizmetlerinin dosyalarının hazırlanması ,yazışmaları ,Birlik Müracaatları , takibi , uygulanması ve iade işlemlerinin sağlanması ( Sağlık sertifikası ödemeleri – Analiz raporu ödemeleri – DFİF ücretlerinİn iadeleri ).
► Ticaret borsa işlemleri – ödemeleri ve takibi.
► Yerinde Danışmanlık ve Sürekli Danışmanlık Hizmetleri.


Diğer  Hizmetlerimiz ( Çözüm Ortaklarımız )


► Uluslararası belgelendirme yan kuruluşumuz olan ULSTURK  ile Firmalarımızın gereklilik durumunda  belgelendirme teminini sağlamak (Uluslararası  CE uygulaması ve sertifikasyonları –  Akredite kurum onaylı İSO belgelendirme – Yönetim Sistemi Kurma ve Eğitimi ve diğer gerekli belgelendirme / Yerinde Eğitim hizmetleri ).
► Uluslararası anlaşmalı partner firmalarımız ile daha rekabetçi piyasa navlun hedef fiyatlarının tutturulması ve Taşıma Hizmeti.
► Uluslararası –Yurtiçi emtia Sigorta hizmetleri.
► Yurtiçi bölgesel anlaşmalı taşıma firmalarımız ile sürekli uygun fiyatlama esasları doğrultusunda taşıma hizmetleri.
► Gemi , liman , konteyner Tahmil –tahliye  nezaret, ürün sabitleme lashing hizmetleri ve  lashing sertifikalandırma ve  gözetim  hizmetleri.