İthalat İşlemleri

  • İthalat  işlemlerine ait tüm rejim  esasları kapsamında  işlemlerin  ve  prosedürlerin uygulanması , sonlandırılması ve  çıkış refakati yaparak tesliminin takibi.
  • Serbest bölgeler ve transit ticaret uygulamaları ve hizmetlerinin sunulması 
  • Gümrük Kontrolü altında alınan geçici ithalat , dahilde işleme izin belgelerinin alınması  bu kapsamda gümrüklere yatırılan teminatların çözüm ve iade işlemleri.
  •  Rejim esasları doğrultusunda ayniyat ve ekspertiz hizmetleri
  • Liman Tahliye hizmetinde refakat hizmeti 
  • Acenta evrak alımları ,depo çözümleri , Geçici kabul izin alma, hazırlama ve kapama işlemleri, yatırılan depo teminatların iade işlemlerinin sonlandırılması.
  • Taşıma hizmeti yapan partner acentalar ile daha optimize taşıma koşullarının sunulması.