İhracat İşlemleri

 İhracata konu tüm rejim kapsamı işlemlerin ve  prosedürlerin uygulanması , sonlandırılması ve takibi

  • Yabancı tır nakliye çıkış işlemlerinde özet beyan hizmeti 
  • Yabancı tır işlemlerinde CMR hizmeti 
  • Liman sahasında Tespit işlemlerinde refakat etme ,numune alma ,resim çekme 
  • Liman sahasında iç dolum yapılması durumunda : İç dolum  refakat etme ve mühürleme yaptırarak sonlandırılması
  • Rejim esasları istinaden ayniyat işlemleri ve sonlandırılması
  • Rejim esaslarına istinaden ekspertiz hizmeti 
  • Rejim esaslarına istinaden dolaşım belgelerinin tanzimi – onaylanması ve teslimi
  • Konteynerlerin ilgili limana girişi için limanlara  gümrüklerden giriş izinlerinin verilmesi ve takibi, sonlandırılması